Opstalverzekering begrippen

Bent u op zoek naar een opstalverzekering? Dan is de kans groot dat u enkele lastige begrippen tegen gaat komen. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt inclusief de betekenis.

Appartementclausule
Heeft u een appartement gekocht? Dan sluit de VvE een gebouwenverzekering af voor het gehele gebouw. Dit betekent dat u in de meeste gevallen zelf geen opstalverzekering hoeft af te sluiten. Een verschil tussen een gewone opstalverzekering en een gebouwenverzekering is de appartementenclausule. Wat betekent dat? Een opstalverzekering vergoedt geen schade als de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Als uw buurman bijvoorbeeld opzettelijk brand heeft veroorzaakt in zijn appartement en u heeft daar ook schade van. Dan hoeft de verzekeraar niet bij uw buurman uit te keren, maar de verzekeraar mag het uitkeren aan u niet weigeren.

Appartementsrecht
Heeft u een appartement gekocht? Dan koopt u eigenlijk een deel van een gebouw. Dit heet appartementsrecht.

Bereddingskosten
Kosten die u maakt om een schade te voorkomen of te beperken dat het erger wordt.

Beveiligingsklassen
Als u inbraakbeveiliging gaat aanbrengen, dan krijgt u vaak een korting op uw premie. Voor de inbraakbeveiliging is een klasse-indeling. Hoe hoger de klasse des te zwaarder zijn de beveiligingseisen.

Brand
De opstalverzekeraar verstaat onder brand: een door verbranding veroorzaakt en met vlammen gepaard gaand vuur buiten een haard, dat in staat is om zich uit eigen kracht voort te planten.

Diefstal
Iedereen weet ongetwijfeld wat dit is, uw verzekeraar zal het zo omschrijven: het wederrechtelijk toeëigenen van zaken die aan een ander toebehoren.

Expertise
Als u schade heeft dan zal de hoogte van de schade worden vastgesteld door een deskundige (expert).

Herbouwwaarde
Dit is de waarde die in uw polis wordt opgenomen als verzekerd bedrag. Dit is het bedrag dat nodig is voor het opnieuw bouwen van dezelfde woning als u nu heeft. Voor als deze bijvoorbeeld getroffen wordt door brand en daardoor totaal verwoest is.

Herbouwwaardemeter
Omdat het belangrijk is om niet onderverzekerd te zijn als het gaat om de herbouwwaarde kunt u een herbouwwaardemeter invullen. Dit kunt u vaak invullen de site van een verzekeraar. Of u kunt de woning laten taxeren door de verzekeraar.

Inbraak
Uw opstalverzekeraar verstaat onder inbraak: door het gebruiken van geweld de afsluiting verbreken om op deze manier toegang te krijgen tot een gebouw of woning.

Inductie
Dit is een overspanning van het elektriciteitsnet en dit wordt meestal veroorzaakt door onweer. In sommige gevallen is dit uitgesloten van de dekking van de opstalverzekering. Dit leest u in de polisvoorwaarden.

NCP
Nederlands Centrum voor Preventie

Non-contributionclausule
Deze clausule wordt ook wel de na-u-clausule genoemd. Dit betekent dat de verzekeraar u niet wil betalen omdat de schade al via een andere polis is verzekerd.

Opruimingskosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden om bepaalde zaken die schade hebben opgelopen door een gebeurtenis die gedekt worden door uw opstalverzekering.

Preventiemaatregelen
Dit zijn maatregelen die u heeft genomen om schade zoveel mogelijk te voorkomen. Er is een onderscheid tussen brandpreventie en inbraakpreventie. Brandpreventie is onder andere: blusmiddelen, rookmelders, sprinklers. Onder inbraakpreventie valt hang- en sluitwerk, rolluiken, alarminstallaties.

Rialto Brand Pool
Sommige particulieren mogen vanwege morele of sociale factoren sommige verzekeringen niet afsluiten tegen brand of andere schades. Hierdoor kunnen deze particulieren geen opstal of inboedelverzekering afsluiten. Hiervoor hebben de verzekeraars een samenwerkingsverband opgericht, dit noemen ze de Rialto Brand Pool.

Salvage
Als uw woning is getroffen door een brand of grote waterschade dan kunt u in aanraking komen met de term salvagekosten. Dit zijn kosten die door de Stichting Salvage gemaakt worden om u te helpen. Zij sturen een expert om u te helpen om de schade te beperken en treedt op namens de verzekeraars. U kunt deze persoon niet zelf inschakelen, maar dit gaat via een bevelvoerder van de brandweer.

Samenloop
Het kan zo zijn dat de schade die u heeft geleden verzekerd is op meer dan 1 polis. In dit geval keert eerst de eerst afgesloten polis uit, vervolgens de tweede (als dat nog nodig is), net zo lang tot het gehele bedrag van de schade is vergoed.

Saneringskosten
Dit zijn kosten die gemaakt worden voor onderzoek, reiniging, het opruimen, opslaan, vernietigen of vervangen van grond of grondwater en oppervlaktewater om de verontreiniging weg te nemen of te isoleren. In de meeste gevallen is dit uitgesloten van de dekking van uw opstalverzekering. Behalve als dit een gevolg is van een gebeurtenis die wel wordt gedekt door de opstalverzekering.

Sloopwaarde
Dit is de prijs die betaald moet worden om het pand te slopen, verwijderen en af te voeren.

Storm
Een windsnelheid van ten minste windkracht 7. Dit is een snelheid van 14 meter per seconde

Vonkenvangerclausule
Heeft u een schoorsteen? Dan dient u die tenminste 1x per jaar te laten vegen. Ook moet de schoorsteen voorzien zijn van een vonkenvanger. Deze voorkomt dat er vonken of vuurdeeltjes op een (rieten) dak terecht komen. Uw opstalverzekering zal een clausule bevatten waarin staat dat u hiertoe verplicht bent. En anders bent u niet verzekerd.

VvE
VvE betekent Vereniging van Eigenaren. Heeft u een appartement gekocht? Dan bent u verplicht lid van de VvE. De VvE zorgt voor het gezamenlijk onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes (lift, trap, hal, dak, etc) en verzorgt ook de verzekering van het gebouw.