Aansprakelijkheidsverzekering begrippen

Bent u op zoek naar een aansprakelijkheidsverzekering? Dan is de kans groot dat u enkele begrippen tegen gaat komen die u niet begrijpt. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt inclusief de betekenis.

Betalingstermijn
Dit is de termijn waarbinnen u de premie van de aansprakelijkheidsverzekering moet betalen.

Contractuele aansprakelijkheid
Hier is sprake van als een ondernemer of iemand anders niet nakomt wat in een contract of overeenkomst is afgesproken. Er kan altijd sprake zijn van overmacht. Maar als dat niet het geval is en er is sprake van een wanprestatie of een tekortkoming dan zal de andere partij de schade moeten vergoeden. Met een aansprakelijkheidsverzekering dekt u die schade en dit risico.

Dekkingsgebied
Het gebied waarin u verzekerd bent. Normaal gesproken geldt het voor de hele wereld, maar moet u wel een vaste woonplaats hebben in Nederland wilt u een aansprakelijkheidsverzekering in Nederland af kunnen sluiten.

Eigen risico
Dit is het deel van de schade dat u zelf moet betalen als u aansprakelijk bent en schade moet vergoeden. Het bedrag boven het eigen risico zal betaald worden door de verzekeraar.

Module
Dit is een aanvullende verzekering bovenop de aansprakelijkheidsverzekering. Hiermee kunt u de dekking uitbreiden.

Polis
Als u een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten ontvangt u de polis. Hierin staat precies waarvoor u verzekerd bent, inclusief alle voorwaarden.

Risicoaansprakelijkheid
Als u zelf schade heeft veroorzaakt dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld. Maar onder uw aansprakelijkheid vallen ook schades die u niet altijd zelf heeft toegebracht. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw kinderen of uw huisdieren, zoals de hond. Maar ook als er een dakpan van uw woning afwaait dan valt dat onder uw aansprakelijkheid. Dit zijn allemaal voorbeelden en vormen van risicoaansprakelijkheid. U heeft het niet zelf gedaan. Maar de schade is wel veroorzaakt door iets of iemand in uw risicosfeer. Uw risicoaansprakelijkheid kunt u verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren.

Schuldaansprakelijkheid
Als u aansprakelijk bent voor schade die komt door schuld of nalatigheid.

Verhaalkosten
Moet u, als slachtoffer, kosten maken om de schade te laten vergoeden door degene die u schade heeft toegebracht? Deze kosten worden verhaalkosten genoemd.

Verzekerde som
Dit is het hoogste bedrag dat de verzekeraar maximaal uitkeert als gevolg van schade door u veroorzaakt en waarvoor u aansprakelijk bent gesteld.