Inboedelverzekering begrippen

Gaat u op zoek naar een inboedelverzekering? Dan zult u enkele begrippen regelmatig tegen kunnen komen. Sommige zijn niet gelijk helder wat dit betekent. Wij hebben voor u een overzicht gemaakt.

Acceptatie
Hiermee bevestig een inboedelverzekeraar aan u het risico voor een eventuele schade te willen dragen.

Assurantiebelasting
Een wettelijk verplichte belasting op verzekeringen. Het percentage bedraagt 21%

Bereddingskosten
In sommige gevallen kunt u het groter worden van de schade beperken of voorkomen, maar moet u hiervoor wel kosten maken. Deze kosten worden ook wel bereddingskosten genoemd.

Een voorbeeld: het weer laten vullen van de brandblusser nadat u met deze brandblusser een brand hebt weten te blussen. Of, als het heel hard stormt, waardoor er enkele bomen omwaaien in uw tuin. Dan zult u een hovenier laten komen op de rommel op te ruimen. Als blijkt dat er nog een grote boom risico loopt om bijvoorbeeld op uw huis te vallen en de hovenier haalt deze boom weg. Dan zijn de kosten die u hiervoor moet maken bereddingskosten. Van tevoren even bellen met uw inboedelverzekering is wel aan te raden. Dan weet u zeker of zij wel of niet de kosten dekken die u van plan bent om te gaan maken.

BORG-beveiliging
Als u in uw huis maatregelen neemt om het risico van een inbraak te verkleinen dan krijgt u vaak korting op de premie van de inboedelverzekering. Er zijn verschillende soorten en kwaliteiten alarmsystemen en beveiligingsmaatregelen. Als het BORG-gecertificeerd is dan weet u zeker dat het professioneel geregeld is. Dit certificaat zult u moeten aantonen bij uw verzekering.

Diefstal
Het onrechtmatig bezig nemen van andermans bezittingen.

Eigen risico
Dit zijn de kosten die u zelf moet betalen in het geval van schade. De kosten boven het eigen risico vergoedt uw verzekeraar.

Grote stedenmaatregel
Veel verzekeraars rekenen een aangepast eigen risico als u in een grote stad woont. Dit doen verzekeraars omdat ze het risico op inbraak in een grote stad groter vinden.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat nodig is om je huis weer op te bouwen in de oude staat.

Inductie
Inductie is een extreme stroomstoot. Deze wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld een overspanning van het elektriciteitsnet of door een inslag van de bliksem. Hierdoor kan brand ontstaan of kunnen er elektronische apparaten in huis stuk gaan. Als u dit overkomt, gooi dan de spullen niet meteen weg. Een expert van de verzekeraar wil mogelijk komen kijken hoe groot de schade is.

Inboedelwaardemeter
Als u zeker wilt zijn dat u niet onderverzekerd bent dan kunt u gebruik maken van een inboedelwaardemeter. Hiermee krijgt u een indicatie van hoeveel de spullen waard zijn die u in huis heeft.

Herbouwwaarde
Dit is het bedrag dat nodig is om je huis weer op te bouwen in de oude staat.

Huurdersbelang
Woont u in een huurwoning? Dan hoeft u de woning zelf niet te verzekeren. Dit doet de verhuurder namelijk al. Wel zult u waarschijnlijk wat aanpassingen of verbeteringen doen aan de woning, zoals het plaatsen van een andere keuken of een andere vloer. Deze aanpassingen worden huurdersbelang genoemd en moet u zelf verzekeren als u in een huurhuis woont.

Inboedel
Alle roerende zaken die tot uw huishouden behoren.

Lijfsieraden
Dit zijn sieraden die gemaakt zijn om op of aan uw lichaam te dragen en die deels of helemaal gemaakt zijn met edel- of ander metaal, gesteente, mineraal, (bloed)koraal en andere dergelijke stoffen. Deze sieraden zijn meestal tot een bepaald maximum verzekerd. Heeft u sieraden die meer waard zijn? Dan kunt u deze extra verzekeren. Dit kan via een kostbaarhedenverzekering.

Non-contributionclausule
Dit wordt ook wel de na-u-clausule genoemd. Dit betekent dat een verzekeraar niet uitkeert als de schade op een andere polis verzekerd is.

Preventiemaatregelen
Maatregelen die u neemt met als doel om de schade te voorkomen of beperken.

Salvage
Als uw woning is getroffen door een brand of grote waterschade dan kunt u in aanraking komen met de term salvagekosten. Dit zijn kosten die door de Stichting Salvage gemaakt worden om u te helpen. Zij sturen een expert om u te helpen om de schade te beperken en treedt op namens de verzekeraars. U kunt deze persoon niet zelf inschakelen, maar dit gaat via een bevelvoerder van de brandweer.

Storm
Een windsnelheid van ten minste windkracht 7. Dit is een snelheid van 14 meter per seconde.