Zorgtoeslag

Wat is zorgtoeslag?

De zorgtoeslag is in het leven geroepen door de Belastingdienst. De zorgtoeslag is bedacht om er voor te zorgen dat mensen met een laag inkomen toch op een betaalbare manier een zorgverzekering kunnen betalen. Hiermee blijft het toegankelijk voor iedereen. Hoeveel zorgtoeslag iemand krijgt is afhankelijk van het inkomen en de leefsituatie.

Wanneer ontvangt u zorgtoeslag?

Er zijn een aantal voorwaarden gesteld aan het ontvangen van een zorgtoeslag. Dit zijn de volgende:

 • U bent minimaal 18 jaar of ouder
 • U heeft een Nederlandse zorgverzekering
 • U heeft een Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning
 • U mag niet meer dan een bepaald inkomen hebben. In 2016 zijn dat de volgende bedragen:
  • Voor alleenstaanden mag het inkomen niet hoger zijn dan €27.012
  • Voor meerpersoonshuishoudens mag het gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan €33.764
 • U mag niet meer vermogen (bijvoorbeeld spaargeld en beleggingen) hebben dan een bepaald bedrag. In 2016 zijn dat de volgende bedragen:
  • Voor alleenstaanden maximaal €106.941
  • Voor gezamenlijke partners maximaal €131.378

Hoogte zorgtoeslag

Jaarlijks verandert de hoogte van de maximale zorgtoeslag. Op Prinsjesdag wordt daar elk jaar iets over bekend gemaakt. In 2015 lag de zorgtoeslag voor de laagste inkomensgroep op €78 per maand. In 2016 is de maximale zorgtoeslag €83 per maand. Op jaarbasis is dit €996. Dit geldt voor een alleenstaande. Als u een toeslagpartner heeft dan wordt dit bedrag verhoogd naar €1.896 in 2016.

De uiteindelijke zorgtoeslag die u ontvangt is afhankelijk van uw exacte inkomen. Als u meer inkomen ontvangt dan zal het bedrag dat u ontvangt aan zorgtoeslag afnemen.

Zorgtoeslag aanvragen

Voordat u zorgtoeslag gaat aanvragen is het belangrijk om te weten of u een toeslagpartner heeft. Als dat zo is, dan telt namelijk het inkomen van uw partner mee in de hoogte van het bedrag dat u kan ontvangen als zorgtoeslag.

Wat is een toeslagpartner?

Bepalen of u een toeslagpartner heeft is eigenlijk vrij eenvoudig. Als u één van de volgende vragen met ja kunt beantwoorden dan heeft u waarschijnlijk een toeslagpartner:

 • Zijn er naast u nog andere personen ingeschreven op uw adres?
 • Heeft u een echtgenoot?
 • Heeft u een geregistreerd partner?
 • Heeft u een samenlevingscontract afgesloten bij de notaris?
 • Heeft u met een medebewoner een kind?
 • Bent u met een medebewoner partner in elkaars pensioenregeling?
 • Bent u samen met een medebewoner eigenaar van uw woning?
 • Was een medebewoner van vorig jaar toen uw toeslagpartner?

Is dit voor u nog niet helemaal duidelijk of heeft u vragen? Neem dan contact op met de Belastingdienst

Zorgtoeslag buitenland

Bent u alleen of met uw toeslagpartner woonachtig in het buitenland? Maar werkt u in Nederland? Of krijgt u wel pensioen of een uitkering uit Nederland? Dan kunt u ervoor in aanmerking komen om ook zorgtoeslag te krijgen. Dit is wel verbonden aan een aantal voorwaarden:

 • U moet wonen in een land dat hoort bij de EU, EER of in Zwitserland.
 • U woont in een land waarmee Nederland een sociaal zekerheidsverdrag mee heeft gesloten.

Zorgtoeslag betaaldata

De data waarop de zorgtoeslag betaald wordt kunt u altijd vinden op de website van de Belastingdienst. Over het algemeen is het rond de 20e of 21e van elke maand.

Zorgtoeslag berekenen

Bent u nieuwsgierig of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag? En wilt u weten hoeveel zorgtoeslag u dan kunt krijgen? Dat kunt u heel eenvoudig berekenen op de website van de Belastingdienst.

Goedkoopste zorgverzekering

Bent u op zoek naar de goedkoopste zorgverzekering? Dat is heel eenvoudig! Start nu meteen met: zorgverzekering vergelijken